hag - human architecture group

FamjinFamjin, Wyspy Owcze


Klient MTV

Wielkość 400m2 PUM

Realizacja 2021-

Zakres

projekt koncepcyjny

Zespół projektowy

ARCHITEKTURA Tomasz Bogusz, Joanna Grądzka, Zofia Zuchowicz WIZUALIZACJE QNSZT Michał Jagła

Famjin

Famjin

Famjin

Famjin